тоон мэдээлэл

ХОВД АЙМГИЙН ГХБХБГ САЛБАРТАА “ШИЛДЭГ АЖИЛ” ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АЙМГААР ШАЛГАРЛАА…
Монголын эдийн засаг өсөх үү?…
шар олон улс
сонин бараа