Экологи

ХОВДЫН ТАРВАСНААС ОЛОН НИЙТИЙГ ХАМАРСАН ХОРДЛОГО ГАРААГҮЙ…
Ховд аймагт мал төллөлт 43.4 хувьтай байна…
шар олон улс
сонин бараа